April L. Harkins, Ph.D., MT(ASCP)
Chair, Associate Professor
Schroeder Complex 264
(414) 288-3402
E-mail

Nilanjan (Nil) Lodh, Ph.D.
Assistant Professor
Schroeder Complex 274A
(414) 288-3404
E-mail

Dawn Robinson Dawn Robinson
Office Associate
Schroeder Complex 264
(414) 288-7566
E-mail

Cecelia W. Landin, EdD., MT(ASCP)Cecelia W. Landin, Ed.D., MLS(ASCP)CM
Clinical Associate Professor
Schroeder Complex 269
(414) 288-7589
E-mail

Erik Munson, Ph.D.
Assistant Professor
Schroeder Complex 267
(414) 288-5848
E-mail

Grant YuanGrant Yuan
Laboratory/Research Technician
Schroeder Complex 290
(414) 288-3403
E-mail


CLINICAL LABORATORY SCIENCE

Contact Clinical Laboratory Science

Department of Clinical Laboratory Science
College of Health Sciences
Schroeder Complex, 264
P.O. Box 1881
Milwaukee, WI 53201-1881
Phone: (414) 288-7566
FAX: (414) 288-7948