DOROTHY DAY-CATHOLIC WORKER COLLECTION
TINA SIPULA PAPERS, 1978-

Series Box Folder Folder Title
W-87 1 1 Artwork, 1992, undated
W-87 1 2 Circular Letters, 1998-1999
W-87 1 - Correspondence
W-87 1 3     A, 1994, 2003
W-87 1 4     Ashera-Davis, Dale, 1987-1989
W-87 1 5     B-C, 1978-2011
W-87 1 6-7     Caveglia, Rev. Patrick, 1981-2017
W-87 1 8     Cordaro, Frank, 1982-2016
W-87 1 9     D-L, 1979-2015
Series Box Folder Folder Title
W-87 2 1     M-P, 1978-2005
W-87 2 2     R-S, 1978-2018
W-87 4-6 -     Sitter, Tom, 1982-1999 (Restricted)
W-87 2 3     Stein, David, 1985-1990, 2003
W-87 2 4     T, 1984-1993
W-87 2 5-7     Temple, Katharine, 1978-2002  
W-87 3 1     Tracy, Bill, 1991-2005
W-87 3 2     V, 1984-1993
W-87 3 3     Vishnewski, Stanley, 1978-1979
W-87 3 4     W, Z, 1982, 2005
W-87 3 5     Zarrella, Joseph, 1986-1995   
W-87 3 6     Last Name Unknown, 2001, 2008
Series Box Folder Folder Title
W-87 3 7 Honors, 1997-2017
W-87 3 8 Journal, 1978-1980
W-87 3 9 Miscellaneous Records, 1979-1987
W-87 7 1 Photographs, Catholic Worker events, 1997, 2000, undated
W-87 3 10 Talks, 1983-2003
W-87 3 11-12 Witness for Peace/Pledge of Resistance, 1984-1987
W-87 3 13 Writings by Tina Sipula, 1980-2008, undated
W-87 3 14 Writings on Tina Sipula, 1997-2016