SACRED HEART PROVINCE FRANCISCAN RECORDS PUBLICATIONS 1913-1941, 1943, 1965-1981

SHF
Series 5
Originals

Series Box Folder Title
- - Franciscan Herald, BX3601 F73
5 1
Vol. 1, no. 1-12, 1913 [end vol. 1, no. 12 = vol. 1 index]
5 1
Vol. 2, no. 1-12, 1914
5 1
Vol. 3, no. 1-12, 1915 [end vol. 3, no. 12 = vol. 2-3 index]
5 1
Vol. 4, no. 1-12, 1916 [end vol. 4, no. 12 = vol. 4 index]
5 1
Vol. 5, no. 1-12, 1917 [end vol. 5, no. 12 = vol. 5 index]
5 2
Vol. 6, no. 1-12, 1918 [end vol. 6, no. 12 = vol. 6 index]
5 2
Vol. 7, no. 1-12, 1919
5 2
Vol. 8, no. 1-12,1920
5 2
Vol. 9, no.1-12, 1921
5 3
Vol. 10, no. 1-12, 1922

SHF
Series 5
Originals

Series Box Folder Title
- - Franciscan Herald, BX3601 .F73, continued
5 3
Vol. 11, no.1-12, 1923
5 3
Vol. 12, no. 1-12, 1924
5 3
Vol. 13, no. 1-12, 1925
5 4
Vol. 14, no. 1-12, 1926
5 4
Vol. 15, no. 1-12, 1927
5 4
Vol. 16, no. 1-12, 1928
5 4
Vol. 17, no. 1-12, 1929
5 5
Vol. 18, no. 1-12, 1930
5 5
Vol. 19, no. 1-12, 1931
5 5
Vol. 20, no. 1-12, 1932

SHF
Series 5
Originals

Series Box Folder Title
- - Franciscan Herald, BX3601 .F73, continued
5 5
Vol. 21, no. 1-12, 1933
5 5
Vol. 22, no. 1-12, 1934
5 6
Vol. 23, no. 1-12, 1935
5 6
Vol. 24, no. 1-12, 1936
5 6
Vol. 25, no. 1-12, 1937
5 6
Vol. 26, no. 1-12, 1938
5 7
Vol. 27, no. 1-12, 1939; Vol. 28, no. 1-3, 1940
5 7
Vol. 31, no. 4, 1943
5 7
Vol. 44, no. 1-8, no. 10-12, 1965
5 7
Vol. 45, no. 1-5, no. 7-12, 1966

SHF
Series 5
Originals

Series Box Folder Title
- - Franciscan Herald, BX3601 .F73, continued
5 7
Vol. 46, no. 1-12, 1967
5 7
Vol. 47, no. 2-12, 1968
5 8
Vol. 48, no. 1-11, 1969
5 8
Vol. 49, no. 1-5, no. 9-12, 1970
5 8
Vol. 50, no. 2, no. 4, no.7-12, 1971
5 8
Vol. 51, no. 1-5, no. 7-12, 1972
5 8
Vol. 52, no. 2-12, 1973
5 8
Vol. 53, no. 1-12, 1974
5 8
Vol. 54, no. 1-5, 1975
5 9
Vol. 54, no. 6-12, 1975

SHF
Series 5
Originals

Series Box Folder Title
- - Franciscan Herald, BX3601 .F73, continued
5 9
Vol. 55, no. 1-5, 1976
5 9
Vol. 56, no. 1-16, 1977
5 9
Vol. 57, no. 1-2, 1978
5 9
Vol. 58, no. 1, 3, 5, 7-12, 1979
5 9
Vol. 59, no. 1-12, 1980
5 9
Vol. 60, no. 1-12, 1981
- - Annals of the Province of the Sacred Heart O.F.M., BX3650.S33 A5
5 10
no. 2, 1929
5 10
no. 4, 1930
5 10
no. 5, 1931

SHF
Series 5
Originals

Series Box Folder Title
- - Annals of the Province of the Sacred Heart O.F.M., BX3650.S33 A5, continued
5 10
no. 8, 1932 [end no. 8 = no. 1-8 index]
5 10
no. 9, 1933
5 10
no. 11, 1934
5 10
no. 14, 1935
5 10
no. 16, 1936 [end no. 16 = no. 8-16 index]
5 10
no. 17, 1938
5 10
Vol. 3, no. 18-19, 1939
5 10
Vol. 3, no. 20, 1940
5 10
Vol. 3, no. 21-22, 1940
5 10
Vol. 3, no. 23-24, 1941\

SHF
Series 5
Originals

Series Box Folder Title
- - Lesser Brothers, BX3601 .L47
5 -
Vol. 1, no. 1-4, 1967 = microfilm only
5 10
Vol. 2, no. 1-4, 1968
5 10
Vol. 3, no. 1-4, 1969
5 11
Vol. 4, no. 1-4, 1970
5 11
Vol. 5, no. 1-4, 1971
5 11
Vol. 6, no. 1-4, 1972
5 11
Vol. 7, no. 1-4, 1973
5 11
Vol. 8, no. 1-4, 1974
5 11
Vol. 9, no. 1-4, 1975 [end vol. 9, no. 4 = vol. 1-9 index]
5 11
Vol. 10, no. 1-4, 1976

SHF
Series 5
Originals

Series Box Folder Title
- - Lesser Brothers, BX3601 .L47, continued
5 11
Vol. 11, no. 1-4, 1977
5 11
Vol. 12, no. 1-4, 1978
5 12
Vol. 13, no. 1-4, 1979
5 12
Vol. 14, no. 1-4, 1980
5 12
Vol. 15, no. 1-4, 1981 [page 236 = vol. 10-13 index + necrologies]
5 12
History of the Province of the Sacred Heart, 1959-1979, n.d.